Bijeenkomsten

De kop van het nieuwe seizoen is er af. Op 10 september was onze eerste ledenvergadering met zelfs interesse van de plaatselijke pers (Soester Courant). De restantenveiling was een succes, reden genoeg om er mee door te gaan. Ook de verhoogde prijzen (van kienloten en de te winnen prijzen) vielen in de smaak. Dus voorlopig gaan we op deze voet verder. En we hebben weer een interessante lezing. De agenda voor onze bijeenkomst op 8 oktober:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing over “TOGO” door de heer Verkoren uit De Bilt
  4. Kienen
  5. Pauze
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling, we proberen het korter te houden.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting

 

 

 

 

Comments are closed.