Bijeenkomsten

We zijn alweer toe aan de derde bijeenkomst van dit jaar. Maart is de eerste meteorologische lentemaand, ook een maand waarin  onze jaarvergadering plaatsvindt. Onze secretaris doet verslag van het afgelopen verenigingsjaar, evenzo onze penningmeester. Daarnaast hebben we natuurlijk weer onze gebruikelijke agendapunten,  veiling, kienen, filatelistisch allerlei enzovoort. We heten u graag welkom op onze bijeenkomst. Wilt u kennismaken met onze vereniging? Vrijblijvend kunt u een bijeenkomst van onze vereniging bezoeken. Via het contactformulier kunt u uw belangstelling aangeven. De agenda voor 14 maart 2018:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Jaarverslagen, verkiezing bestuursleden.
  5. Kienen
  6. Pauze en ruiluurtje
  7. Rondvraag
  8. Restantenveiling.
  9. Aanwezigheidsprijzen
  10. Sluiting