Bijeenkomsten

De tijd gaat snel, de zomervakantie is alweer voorbij. Nog 2 maanden te gaan en we vieren ons 50 jarig jubileum. Ons vijftig jarig jubileum vieren we uitgebreid op 13 november a.s. We hebben  natuurlijk weer onze gebruikelijke agendapunten,  veiling, kienen, filatelistisch allerlei enzovoort.  We heten u graag welkom op onze bijeenkomst. Wilt u kennismaken met onze vereniging? Vrijblijvend kunt u een bijeenkomst van onze vereniging bezoeken. Via het contactformulier kunt u uw belangstelling aangeven. De agenda voor 11 september 2019:

  1. Opening en mededelingen.
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze.
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting