Bijeenkomsten

De tijd gaat snel, 8 mei is onze eerstvolgende vergadering. Nog een half jaar te gaan en we vieren ons 50 jarig jubileum. We hebben  natuurlijk weer onze gebruikelijke agendapunten,  veiling, kienen, filatelistisch allerlei enzovoort.  We heten u graag welkom op onze bijeenkomst. Wilt u kennismaken met onze vereniging? Vrijblijvend kunt u een bijeenkomst van onze vereniging bezoeken. Via het contactformulier kunt u uw belangstelling aangeven. De agenda voor 8 mei 2019:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Algemeen en financieel jaarverslag 2018, verslag van de kascommissie.
  4. Kienen
  5. Pauze.
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting