Bijeenkomsten

We hebben onze derde ledenvergadering van dit jaar alweer achter de rug. Een jaarvergadering met als belangrijkste conclusies dat onze voorzitter en hoofd rondzendverkeer herkozen zijn voor een periode van 3 jaar en dat de financiele verantwoording door de penningmeester door de leden is goedgekeurd. Voorts is ook het jaarverslag van onze secretaris in orde bevonden. Op naar onze vierde vergadering  in april. Het onderwerp van de lezing is nog niet bekend, dat houdt u van ons nog tegoed.

Dat onze ledenvergaderingen in de smaak vallen bewijst wel de opkomst. Gemiddeld zo’n 60 leden bezoeken onze ledenvergaderingen. Het uitwisselen van (filatelistische) ervaringen is voor de leden een publiekstrekker.

De voorlopige agenda voor 8 april 2015:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting