Bijeenkomsten

We zijn alweer toe aan de laatste bijeenkomst van dit jaar. December is een feestmaand, dat laten we natuurlijk niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. In ieder geval is  tot 20.00 uur het eerste kopje koffie gratis. Daarna gaan we natuurlijk weer driftig aan de slag met veiling, kienen, filatelistisch allerlei enzovoort. We heten u graag welkom op onze bijeenkomst. Wilt u kennismaken met onze vereniging? Vrijblijvend kunt u een bijeenkomst van onze vereniging bezoeken. Via het contactformulier kunt u uw belangstelling aangeven. De agenda voor 13 december 2017:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze en ruiluurtje
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting