Bijeenkomsten

Onze bijeenkomsten gaan vooralsnog niet door vanwege de corona perikelen. Hopelijk kunnen we  snel bij elkaar komen. Voor wat betreft onze lustrumbijeenkomst in 2019, er is nog een aantal postzegelvelletjes beschikbaar die ter gelegenheid van ons lustrum zijn uitgegeven. Ze kosten 11 euro per stuk. Als u belangstelling heeft kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken. De agenda schorten we voorlopig op.

  1. Opening en mededelingen.
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze.
  6. Verslagen
  7. Rondvraag
  8. Restantenveiling.
  9. Aanwezigheidsprijzen
  10. Sluiting