Bijeenkomsten

De kop van het nieuwe seizoen is er af. Op 10 september was onze eerste ledenvergadering met zelfs interesse van de plaatselijke pers (Soester Courant). De restantenveiling was een succes, reden genoeg om er mee door te gaan. Ook de verhoogde prijzen (van kienloten en de te winnen prijzen) vielen in de smaak. Dus voorlopig gaan we op deze voet verder. De agenda voor de vergadering van 8 oktober is nog niet zeker, daarom onderstaand de voorlopige agenda.

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Filatelistische presentatie?
  4. Kienen
  5. Pauze
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling, we proberen het korter te houden.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting

 

 

 

 

Comments are closed.