Bijeenkomsten

Uitgerust van de vakantie gaan we weer met frisse moed aan een nieuw seizoen postzegelen beginnen. Weer op dezelfde locatie met de vertrouwde gezichten. En ook nu is het eerste kopje koffie gratis. Onze agenda op 14 september:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze en ruiluurtje
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting