Bijeenkomsten

De iets kleinere ruimte bevalt goed.  De gezelligheid is nog meer dan anders. Op 8 maart komen we weer bijeen, en dat is onze jaarvergadering. Maar uiteraard blijven de postzegels de boventoon voeren. Op onze jaarvergadering zullen onze penningmeester en secretatis respectievelijk het  financieel verslag en het jaarverslag aan de leden voorleggen ter goedkeuring. 

Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Geen probleem,  een aanmelding via het contactformulier is voldoende. Daarnaast weer een interessante lezing. Het kopje koffie tot 20.00 uur blijft gratis.  De agenda op 8 maart 2017:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Financieel verslag, kascommissie, jaarverslag.
  5. Kienen
  6. Pauze en ruiluurtje
  7. Rondvraag
  8. Restantenveiling.
  9. Aanwezigheidsprijzen
  10. Sluiting