Bijeenkomsten

Een interessante lezing van Jan de Haard over vervalsingen tijdens onze bijeenkomst in februari. Je moet echt een kenner zijn om vervalsingen van de duurdere postzegels en poststukken te onderkennen. Dankzij Jan weten we iets meer.

Op naar onze volgende bijeenkomst in maart, onze jaarvergadering. Dus anders dan anders want het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2014, waarbij de financiën nadrukkelijk aan de orde zullen komen. En als smaakmaker uiteraard de gratis verloting, er zijn 10 prijzen te winnen voor degenen die voor 1 februari dit jaar de contributie hebben betaald. Ook de filatelistische lezing ontbreekt niet, Ad Musters geeft een toelichting op het onderwerp eer de vlag. Al met al weer goede redenen om te komen!

De agenda voor 11 maart 2015:

 1. Opening en mededelingen
 2. Veiling
 3. Lezing door Ad Musters, “eer de vlag”
 4. Bestuursverkiezing
 5. Jaarverslag door penningmeester en secretaris
 6. Kienen
 7. Pauze
 8. Gratis verloting
 9. Rondvraag
 10. Restantenveiling.
 11. Aanwezigheidsprijzen
 12. Sluiting