Bijeenkomsten

Het nieuwe jaar is alweer begonnen, dus gewoontegetrouw hebben we onze vergadering op de tweede woensdag van de maand, in dit geval 8 januari. Voor wat betreft onze lustrumbijeenkomst, er is nog een aantal postzegelvelletjes beschikbaar die ter gelegenheid van ons lustrum zijn uitgegeven. Ze kosten 11 euro per stuk. Als u belangstelling heeft kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken. De agenda voor 8 januari 2020:

  1. Opening en mededelingen.
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze.
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting