Bijeenkomsten

De kop is er af. Op 9 september was onze eerste ledenbijeenkomst van het seizoen 2015-2016. Een rustig begin want veel van onze leden waren nog op vakantie of rustten uit van de vakantie. Desondanks weer een gezellige bijeenkomst met een goede veiling(opbrengst), een aantal kien-winnaars en een gezellig ruiluurtje. Op naar onze bijeenkomst op 14 oktober met een interessante lezing en een voltallig bestuur. U bent van harte welkom. En nog iets, als het lukt hebben we op 14 oktober de nieuwe NVPH catalogus in huis die we verkopen met een aantrekkelijke korting. Dus kom zeker. De voorlopige agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing?
  4. Kienen
  5. Pauze
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting