Bijeenkomsten

Onze bijeenkomsten in de maanden april en mei hebben we gecanceld. Dit vanwege de corona uitbraak. Hopelijk kunnen we daarna weer snel bij elkaar komen. Voor wat betreft onze lustrumbijeenkomst, er is nog een aantal postzegelvelletjes beschikbaar die ter gelegenheid van ons lustrum zijn uitgegeven. Ze kosten 11 euro per stuk. Als u belangstelling heeft kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken. De agenda schorten we voorlopig op.

  1. Opening en mededelingen.
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze.
  6. Verslagen
  7. Rondvraag
  8. Restantenveiling.
  9. Aanwezigheidsprijzen
  10. Sluiting