Bijeenkomsten

De vierde ledenvergadering vond plaats op woensdag 8 april met een interessante lezing van Sjaak vd Vos over de Engelse kolonien. Volgende vergadering gaan we verder, want het is een  presentatie in twee delen. De rest van de avond verliep als vanouds, met uitgebreide koopaandacht voor de veiling en de restantenveiling. Opvallend was de drukte op onze verenigingsavond, wellicht was de aankondiging in de Soester Courant daar debet aan. De volgende vergadering is op 13 mei, als u als niet lid maar wel filatelist interesse heeft bent u van harte welkom.

De voorlopige agenda voor 13 mei 2015:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting