Bijeenkomsten

Een triest bericht. Onze oud penningmeester Hans Boerenkamp is overleden. Vele jaren heeft hij met raad en daad onze vereniging ondersteund. Hij was een trouwe bezoeker van onze verenigingsavonden, voor het laatste in januari 2017. Bedankt Hans voor het vele werk dat je voor de vereniging hebt gedaan. 

De agenda op 10 mei 2017:

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze en ruiluurtje
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting