Bijeenkomsten

Alweer de laatste vergadering van het seizoen 2015-2016. Na de vakantie gaan we weer met frisse moed verder met gezamenlijk kletsen en postzegelen. De agenda voor 8 juni met voor 20.00 uur een gratis kopje koffie: 

  1. Opening en mededelingen
  2. Veiling
  3. Lezing
  4. Kienen
  5. Pauze en ruiluurtje
  6. Rondvraag
  7. Restantenveiling.
  8. Aanwezigheidsprijzen
  9. Sluiting